Home >> Member

Member

<Graduate School of Medicine and Frontier Biosciences>

Professor

Masaru Ishii

Associate Professor

Junichi Kikuta

Assistant Professor

Takao Sudo

Specially Appointed Assistant Professor

Yutaka Uchida

Specially Appointed Researcher

Tetsuo Hasegawa

Specially Appointed Technical Staff

Fumie Okiji

Ayumi Sakai

Technical Staff

Mami Kawasaki

Temporary Technical Staff

Maiko Yorioka

Clerical Assistant

Keiko Kubo

<Immunology Frontier Research Center >

Professor

Masaru Ishii

Specially Appointed Associate Professor

Keizo Nishikawa

<Graduate Students >

D4

Akito Morimoto

Tomoka Ao

D3

Erika Yamashita

Hiroyuki Tsukazaki

D2

Yu Miyamoto

Seiji Taniguchi

D1

Hiroaki Abe

Kotaro Shimizu

M2

Mayu Fujita

Kazuma Ashida

Ryosuke Yoshizawa

M1

Sasa Iwamatsu

Akio Suzuki

Maho Morimatsu

Shinya Yari